• اگر شریک خوب بود خدا هم شریک داشت

 

  • از ماست که بر ماست(نتیجه اعمالمان به خودمان بر میگردد)

 

  • اگر چهل درجه تب داشته باشد یک درجه اش را به کسی نمیدهد

 

  • امان از خانه داری. یکی می خری دوتا نداری

 

  • انگشت به تنبک هرکس بزنی صدا دارد

 

  • از عرعر خر ، کسی نرنجد(به حرف هرزه کسی گوش نمی دهد)

 

  • از اسب پیاده شده به خر سوار شده (کنایه از تنزل مقام)

کلمات مرتبط: ضرب المثل فارسی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1388    | توسط: صادق    | طبقه بندی: جک و طنز،     |