ضرب المثل های از یاد رفته

 

  • از قاطر  پرسیدند پدرت کیست؟ گفت :داییم یابو ست:خطاب به اشخاصی است كه اصل و نسبی ندارند و خود را به دیگران منتسب میكنند.

 

  • از تاجری ، جرش مانده : باطلا ورشكست شده و در ظاهر مشغول كار است.

 

  • اگر خاله ام ریش داشت ، آق داییم بود: با اگــر گفتن كاری درست نمی شود.

 

  • اگر نشاشیده ای شب دراز است:پس از مدتی تو هم به این مطلب میرسی.

 

  • خر وامانده منتظر چش است: بهانه گیر ، منتظر بهانه است.

 

  • خوابیده پارس می كند: بی جهت ادعا دارد.

 

  • خیلی مرد میخواد كه موقع ادرار ،‌ تلنگش در نره: به تصورش كار مهمی انجام داده.

 

  • درازی شاه خانم ، به پهنای ماه خانم: این به آن در.

 

  • بازی بازی با ریش بابا هم بازی؟!! :با هر كس نباید شوخی كرد.

 

  • هنگام تنگ دستی مامانو بچسب دو دستی: به شوخی:خطاب به بچه ننه ها!!!

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 خرداد 1388    | توسط: صادق    | طبقه بندی: جک و طنز،     |
نظرات()